Rodzaj  zamawianego doradztwa
Krótki opis zamawianych usług
Doradztwo czynne - ten rodzaj doradztwa oferowany przez Lex-Bud  polega na tym, że nasi doradcy   wykonują na rzecz  klienta  usługi doradcze mające na celu zastąpienie inwestora ( zwykle publicznego)  w wykonaniu określonych czynności związnych z   prowadzeniem cyklu procesu budowlanego. Inwestorzy mogą  wykorzystywać nasze doświadczenie i wiedzę  w zakresie  wszelkich działań zarządczych prezetownych  poniżej. Opracowujemy m.in.  przedmiary  kosztorysy inwestorskie,ekspertyzy budowlane, programy funkcjonalno- użytkowe,  specyfikacje  istotnych warunków zamówienia, odwołania, skargi. Sprawdzamy projekty. Prowadzimy nadzory inwestorskie, wykonujemy czynności inyżyniera kontraktu,  project mangementu, inspektora nadzoru.Przeprowadzamy postępowania o zamówienie publiczne na wybór projektantów, wykonawców robót budowlanych , poszukiujemy specjalistów  inzynierów wspomagających
podjęcie decyzji przez inwestora. Na zlecenie inwestora kontrolujemy - oceniami działania innych zatrudnionych przez niego doradców.
Służymy poradą i pomocą   w zakresie działań

1.0  Oranizacyjnych :

        1.1 Zarządzanie  zakresem
        1.2 Zarządzanie  jakością
        1.3 Zarządzanie  kosztami
        1.4 Zarządzanie  personelem
        1.5 Zarządzanie  ryzykiem
        1.6 Zarządzanie  czasem
        1.7 Zarządzanie  komunikacją
        1.8 Zarządzanie  zamówieniami

2.0   Wykonawczych  operacyjnych związanych z wykonaniem:

         2.1  Prac przedprojektowych
         2.2  Prac projektowych
         2.3  Prac budowlanych
         2.4  Prac odbiorowych
         2.5  Prac utrzymaniowo-eksploatacyjnych
         2.6  Prac rozbiórkowo-likwidacyjno-utylizacyjnych

3.0  Wykonawczych administracyjnych związanych z uzyskaniem:


         3.1 Decyzji o warunkach zabudowy
         3.2 Decyzji środowiskowych
         3.3 Decyzji pozwolenia na bubaowę
         3.4 Decyzji uzytkowania
         3.5 Decyzji na rozbiórkę
         3.6 Innych decyzji wymaganych prawem jeśli takie są konieczne do
                prowadzenia  procesu budowlanego

4.0   Zarządczych finansowych związanych z :


         3.1 Pozyskanie środków do realizację przedsięwzięcia budowlanego
         3.2 Bieżącą pomoc w  spłacie kredytów inwestycyjnych
         3.3 Przygotowaniem rozliczenia ostatecznego  środków kredytowych

Podczas tej formy doradztwa przygotowujemy dla uczestników procesu budowlanego indywidualne rozwiązania doradcze dostosowane do  konkretnych potrzeb zgłoszonych przez kienta.

Doradztwo bierne - ten rodzaj doradztwa oferowny przez Lex- Bud polega na  udostępnianiu uczestnikom procesu budowlanego istniejących w naszych zasobach opracowań, wzorów dokumentów, publikacji, opinii, interpretacji,  orzeczeń, wyroków itp materiałów za pomocą których uczestnicy procesu budowlanego sami mogą rozwiązać swoje problemy
Jedną z istotnych form tego doradztwa jest organizowanie przez nas szkole
ń zamkniętych  dla pracowników klienta  lub szkoleń otwartych na których pracownicy klienta mogą pogłębić wiedzę na interesujące ich zagadnienia merytoryczne. W  zakładce szkolenia zanajduje się lista tematów dostępnych szkoleń  zamkniętych jak i otwartych. Zawsze jeteśmy gotowi przygotować szkolenia, seminaria na temat zgłoszony przez klienta. Również na zlecenie klienta  możemy sprowadzić publikacje i opracowania z dziedziny budownictwa, które są dostępne na rynku. Na naszych stronach internetowych propagujemy także aktualnie ciekawe opracowania merytoryczne służące pogłębiebiu wiedzy na temat procesu budowlanego.
Formularz zamówienia usług doradczych
Stały kontakt z doradcą  - pod stacjonarym telefonem 22/8902002 lub komórkowym 881 709 900 Lex- Bud udostępnia stały kontakt z doradcą umożliwiający rozeznanie skali  problemu zgłasznego przez uczestnika procesu budowlanego oraz ustalenie z nim  zasad współpracy z centrum doradztwa  w celu jego rozwiązania.
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo