LEX-BUD  - Centrum Doradztwa Budowlanego wchodzi obecnie w skład firmy TOP-
INVESTOR.  Działalność TOP-INVESTOR / LEX-BUD  stanowi kontynuację  dotychczasowych 
działań firmy  PCE w zakresie doradztwa budowlanego, ale  w formie  już odrębnego podmiotu 
organizacyjnego, mającego za zadanie uszczególowienie oferty doradztwa budowlanego i
precyzyjniejsze  adresowanie tej oferty do klientów na rynku usług budowlanych.
      
      Centrum  skupia się przede wszystkim na aktualnych problemach towarzyszących procesowi
budowlanemu i ich rozwiązywaniu. Podstawowym celem  LEX BUD  jest pomoc merytoryczna
uczestnikom precesu budowlanego w jego sprawnym przebiegu a zwłaszcza wykonywaniu jego
działań  bez naruszenia prawa z możliwie jak największym wykorzystniem istniejących standardów.
Centrum desyponuje  bogatym zbiorem  wzorów dokumentów, schmatów, opinii, interpretacji,
opracowań szkoleniowych,  doświadczeń  merytorycznych w zakresie prowadzenia procesu
budowlanego, zwłaszcza w  ramach obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Centrum   może także opracować  takie standardy  dla potrzeb indywidualnego
klienta w sytuacjach, gdy  klient nie dysponuje dostosowanym do swoich potrzeb  rozwiązaniami
albo brak w jego jednostce osób mogących adaptować istniejące  standardy postępowania do
konkretnych warunków jednostki. Odbiorcą usług Centrum  są przede wszystkim inwestorzy
jednostek publicznych i jednostki wykonawstwa budowlanego ubiegające się o zamówienie
publiczne i jej realizujące. Chcemy służyć  pomocą wszystkim uczestnikom procesu budowlanego,
zarówno uczestników  pochodzących z rynku budowalnego z sektora publicznego jak też
prywatnego  
         Pracownicy   LEX- BUD  wywodzą się z  jednostek projektowania, wykonawstwa
budowlanego a także z  jednostek organów władzy państwowej uczestniczących aktywnie w 
działaniach administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu budowlanego w roli osób
opiniujących/ wydających decyzje administracyjne, jak też z grona  inwestorów, którzy za
pieniądze publiczne realizują działania procesu budowlanego.
        Doradcy Centrum  od wielu lat  aktywnie uczestniczą w czynnościach zarządczych procesu
budowlanego doradząją w zakupie nieruchmości na  cele budowlane, dokonują wyceny
nieruchmości, przygotowują analizy przedprojektowe, projektują, prowadzą postępowania
przetargowe służące  wyłonieniu   wykonawców  prac projektowych/ budowlanych/
utrzymaniowych, nadzorują wykonanie robót  i  proces ich  utrzymania i eksploatacji  na etapie
poodbiorowym.
          Doradcy Centrum mają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów między
uczestnikami procesu budowlanego. LEX-BUD  zapewnia obsługę kancelarii adwokackiej  w
przypadku, gdy spór wymaga aktywnego udziału prawnika w procesie negocjacyjnym lub
sądowym.
          Nasi doradcy to także wybitni szkoleniowcy, trenerzy w zakresie zagadanień Prawa
budowlanego, Prawa zamówień publicznych, czy innych ustaw towarzyszących procesowi
budowlanemu. Na ich koncie są  setki  szkoleń, u niektórych wykładowców nawet  tysiące
szkoleń, zjazdów, konferencji w ww. zagadnieniach.
W ostatnich latach Centrum podjęło współpracę z firmą DBD Dynamische BauDaten - dr  Klausa
Schiller oraz f: data w  zakresie przeniesienia na grunt polski dynamicznego systemu opisu robót
budowlanych na bazie platformy BIM. System DBD w wersji polskiej powinien umożłiwić
stworzenie w Polsce podstawy nowoczesnego kosztorysowania robót budowlanych.

Zapraszam do skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych doradców, szkoleniowców !


                                                    
                                                  O firmie
mgr inż. Mirosław Żyznowski
         Siedziba  TOP-INVESTOR
    Warszawa ul. Żelazna 41

"Bogatym nie jest ten, kto dużo
  zarabia, ale ten kto dużo
  oszczędza"
                       J.D. Rockefeller

Portale  TOP - INVESTOR :
www.umowywbudownictwie.pl
www.zawodbudowlany.pl
www.inwestorpubliczny.pl
www.top-investor.pl
POLSKIE CENTRUM EDUKACJ
     
    www.pce.com.pl
Polskie Cetrum Edukacji uruchomiło  nową stronę internetową poświęconą zawodom  w budownictwie. Na stronach  Zawódbudowlany.pl będą prezentowa zawody budowlane, dla
których Polskie Cetrum Edukacji będzie prezentować różne usługi doraczo-szkoleniowo informacyjne.
Fachowcy danego zawodu znajdują na tej stronie wiele informacji  pomocnych do wykonywania ich zawodu dotyczacych materiałów budowlanych, sprzętu budwoalnego, warunków finansowania firmy budowlanej,warunków ubezpieczenia. 
ZawodBudowlany. pl
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo